Tarihçe
Kurumlar
Fonksiyonlar
AR-GE VE ÜRETİM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Ar-Ge Çalışanı Ne Yapar?
 • Yeni ve mevcut projelerin, mühendislik aktivitelerini gerçekleştirir
 • Şirketi öne çıkaracak inovatif çözümler üretir
Üretim Çalışanı Ne Yapar?
Hammaddeden nihai ürün üretilene kadar olan süreçte
 • Öngörülen sayıda ürünün
 • En düşük maliyette
 • En yüksek kalitede üretimini gerçekleştirir
Bilgi Teknolojileri Çalışanı Ne Yapar?
Şirket iş stratejilerini destekleyebilecek süreçler ile bilgi ve iletişim alt yapısının oluşturulabilmesi için
 • İş ve sistemlerin analizini yapar
 • Yeni uygulamaları / sistemleri projelendirir
 • Uygulama projelerini yönetir
DENETİM VE MUHASEBE
FİNANS
Denetim Çalışanı Ne Yapar?
 • İç kontrol mekanizmalarını etkinleştirir
 • Riskleri tanımlayarak asgariye indirir
Muhasebe Çalışanı Ne Yapar?
 • Muhasebe, raporlama ve mali kontrol prosesini uygular
 • Şirket malvarlığının korunmasına yardımcı olur
Finans Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin parasal kaynaklarını mevcut koşullar ve öngörüler dahilinde en etkin ve verimli şekilde kullanıp fon yönetimini gerçekleştirir
 • Ürünün maliyeti ve satış fiyatını analiz ederek üretime ve aynı zamanda satış ve pazarlamaya destek olur
 • Şirketin karlılığını inceler
 • Şirket bütçesi oluşturur
 • Veri analizi ve raporlama yapar
İNSAN KAYNAKLARI
KURUMSAL İLETİŞİM
Kurumsal İletişim Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin iç ve dış iletişim planını hazırlar
 • Şirketin toplumda en iyi ve açık şekilde anlaşılması için PR faaliyetlerini yürütür
 • Sponsorluk politikalarının ve ilgili faaliyetlerin tanımlanmasını sağlar
 • Lansmanlar, basın toplantıları, fuarlar ve diğer faliyetler ile ilgili organizasyonları gerçekleştirir
İnsan Kaynakları Çalışanı Ne Yapar?
Şirket politika ve stratejileri doğrultusunda çalışanlar ile ilgili uygulamalarda
 • İhtiyacı belirler, gereksinimleri tanımlar
 • Çalışan performans göstergelerini yönetir ve raporlar
 • Çalışanların ücret ve yan haklarını yönetir
SATIŞ VE PAZARLAMA
TEDARİK ZİNCİRİ
Satış ve Pazarlama Çalışanı Ne Yapar?
 • Ürünün fiyatını belirler
 • Pazar ve rakip analizi yapar
 • Satış, pazarlama, karlılık, imaj ve müşteri memnuniyeti gibi konularda kısa ve uzun vadeli hedefler oluşturur
 • Pazarlama, dağıtım kanalları ve satış faaliyetlerini planlar
 • Ürünü nihai tüketiciye ulaştırır, tüketiciyi satın almak için ikna eder
Tedarik Zinciri Çalışanı Ne Yapar?
 • Hammadde ve ara ürün satın alması yapar
 • Daha yalın ve düşük maliyetli süreçler geliştirmek üzere iyileştirme yapar
 • Fabrikanın malzeme ve araç stoklarının yönetilmesine destek verir
 • Lojistik ekipmanları ve ambalajların yönetilmesini sağlar
AR-GE VE ÜRETİM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DENETİM VE MUHASEBE
FİNANS
 • Ar-Ge Çalışanı Ne Yapar?
 • Yeni ve mevcut projelerin, mühendislik aktivitelerini gerçekleştirir ve iyileştirici çözümler üretir
 • Şirketi rakipleri yanında öne çıkaracak ve katma değer sağlayacak innovatif çözümler üretir
 • Üretim Çalışanı Ne Yapar?
 • Hammaddeden nihai ürün üretilene kadar olan süreçte
  • Üretim programlarında öngörülen sayıda ürünün
  • Öngörülen zamanda
  • En düşük maliyette
  • En yüksek kalitede, üretiminin gerçekleştirilmesini sağlar
 • Bilgi Teknolojileri Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirket iş stratejilerini destekleyebilecek süreçler ile bilgi ve iletişim alt yapısının oluşturulabilmesi için
  • İş ve sistemlerin analizini yapar
  • Yeni uygulamaları / sistemleri projelendirir
  • Uygulama projelerini yönetir
 • Uygulama, Yazılım, Sistem Odası, Sunucu ve Kullanıcı altyapılarına ait teknoloji ve mimariyi; kalite, maliyet, güvenlik, operasyonel bütünlük, standartlara uygunluk kriterleri gözeterek seçer, tasarlar, geliştirir ve desteğini yürütür
 • Denetim Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin faaliyetlerini amaç, politika ve mevzuata uygun olarak yürütür
 • İç kontrol mekanizmalarını etkinleştirir ve riskleri tanımlayarak asgariye indirir
 • Süreçleri sürekli gözden geçirir
 • Muhasebe Çalışanı Ne Yapar?
 • Muhasebe, raporlama ve mali kontrol prosesinin doğru uygulanmasını sağlar
 • Şirket malvarlığının korunmasına yönelik çalışmaları yapar ve önlemleri alır
 • Finans Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin parasal kaynaklarını mevcut koşullar ve öngörüler dahilinde en etkin ve verimli şekilde kullanıp fon yönetimini gerçekleştirir
 • Ürünün maliyeti ve satış fiyatını analiz ederek üretime ve aynı zamanda satış ve pazarlamaya destek olur
 • Şirketin karlılığını inceler
 • Şirket bütçesi oluşturur
 • Veri analizi ve raporlama yapar
İNSAN KAYNAKLARI
KURUMSAL İLETİŞİM
SATIŞ VE PAZARLAMA
TEDARİK ZİNCİRİ
 • İnsan Kaynakları Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirket politika ve stratejileri doğrultusunda
 • Çalışanlar ile ilgili uygulamalarda ihtiyacı belirler, gereksinimleri tanımlar
 • İnsan kaynağına yönelik metodolojileri geliştirir ve uygular
 • Çalışan performans göstergelerini yönetir ve raporlar
 • Çalışanların ücret ve yan haklarını yönetir
 • Şirket organizasyonel değişim ihtiyaçlarını yönetir
 • Kurumsal İletişim Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin iç ve dış iletişim planını hazırlar
 • Şirketin toplumda en iyi ve açık şekilde anlaşılması için PR faaliyetlerini yürütür
 • Sponsorluk politikalarının ve ilgili faaliyetlerin tanımlanmasını sağlar
 • Sponsorlukları analiz ederek karar aşamasına getirir ve bu kapsamdaki faaliyetleri organize eder
 • Lansmanlar, basın toplantıları, fuarlar ve diğer faliyetler ile ilgili organizasyonları gerçekleştirir
 • Satış ve Pazarlama Çalışanı Ne Yapar?
 • Ürünün fiyatını belirler
 • Pazar ve rakip analizi yapar
 • Satış, pazarlama, karlılık, imaj ve müşteri memnuniyeti gibi konularda kısa ve uzun vadeli hedefler oluşturur
 • Pazarlama, dağıtım kanalları ve satış faaliyetlerini planlar
 • Ürünü nihai tüketiciye ulaştırır, tüketiciyi satın almak için ikna eder
 • Tedarik Zinciri Çalışanı Ne Yapar?
 • Hammadde ve ara ürün satın alması yapar
 • Daha yalın ve düşük maliyetli süreçler geliştirmek üzere iyileştirme yapar
 • Fabrikanın malzeme ve araç stoklarının yönetilmesine destek verir
 • Lojistik ekipmanları ve ambalajların yönetilmesini sağlar
AR-GE VE ÜRETİM
 • Ar-Ge Çalışanı Ne Yapar?
 • Yeni ve mevcut projelerin, mühendislik aktivitelerini gerçekleştirir ve iyileştirici çözümler üretir
 • Şirketi rakipleri yanında öne çıkaracak ve katma değer sağlayacak innovatif çözümler üretir
 • Üretim Çalışanı Ne Yapar?
 • Hammaddeden nihai ürün üretilene kadar olan süreçte
 • Üretim programlarında öngörülen sayıda ürünün
 • Öngörülen zamanda ve en düşük maliyette
 • En yüksek kalitede, üretiminin gerçekleştirilmesini sağlar
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • Bilgi Teknolojileri Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirket iş stratejilerini destekleyebilecek süreçler ile bilgi ve iletişim alt yapısının oluşturulabilmesi için
  • İş ve sistemlerin analizini yapar
  • Yeni uygulamaları / sistemleri projelendirir
  • Uygulama projelerini yönetir
 • Uygulama, Yazılım, Sistem Odası, Sunucu ve Kullanıcı altyapılarına ait teknoloji ve mimariyi; kalite, maliyet, güvenlik, operasyonel bütünlük, standartlara uygunluk kriterlerini gözeterek seçer, tasarlar, geliştirir ve yürütür
DENETİM VE MUHASEBE
 • Denetim Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin faaliyetlerinin amaç, politika ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar
 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar
 • Şirket varlıklarının güvence altına alınması sağlar
 • İç kontrol mekanizmalarının etkinliği ve risklerin tanımlanarak asgariye indirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve sürekli gözden geçirilmesi konularında yönetime destek olur
 • Muhasebe Çalışanı Ne Yapar?
 • Muhasebe, raporlama ve mali kontrol prosesinin doğru uygulanmasını sağlar
 • Şirket malvarlığının korunmasına yönelik çalışmaları yapar ve önlemleri alır
FİNANS
 • Finans Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin parasal kaynaklarını mevcut koşullar ve öngörüler dahilinde en etkin ve verimli şekilde kullanıp fon yönetimini gerçekleştirir
 • Ürünün maliyeti ve satış fiyatını analiz ederek üretime ve aynı zamanda satış ve pazarlamaya destek olur
 • Şirketin karlılığını inceler
 • Şirket bütçesi oluşturur
 • Veri analizi ve raporlama yapar
İNSAN KAYNAKLARI
 • İnsan Kaynakları Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirket politika ve stratejileri doğrultusunda
 • Çalışanlar ile ilgili uygulamalarda ihtiyacı belirler, gereksinimleri tanımlar
 • İnsan kaynağına yönelik metodolojileri geliştirir ve uygular
 • Çalışan performans göstergelerini yönetir ve raporlar
 • Çalışanların ücret ve yan haklarını yönetir
 • Şirket organizasyonel değişim ihtiyaçlarını yönetir
KURUMSAL İLETİŞİM
 • Kurumsal İletişim Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin iç ve dış iletişim planını hazırlar
 • Şirketin toplumda en iyi ve açık şekilde anlaşılması için PR faaliyetlerini yürütür
 • Sponsorluk politikalarının ve ilgili faaliyetlerin tanımlanmasını sağlar
 • Sponsorlukları analiz ederek karar aşamasına getirir ve bu kapsamdaki faaliyetleri organize eder
 • Lansmanlar, basın toplantıları, fuarlar ve diğer faliyetler ile ilgili organizasyonları gerçekleştirir
SATIŞ VE PAZARLAMA
 • Satış ve Pazarlama Çalışanı Ne Yapar?
 • Ürünün fiyatını belirler
 • Pazar ve rakip analizi yapar
 • Satış, pazarlama, karlılık, imaj ve müşteri memnuniyeti gibi konularda kısa ve uzun vadeli hedefler oluşturur
 • Pazarlama, dağıtım kanalları ve satış faaliyetlerini planlar
 • Ürünü nihai tüketiciye ulaştırır, tüketiciyi satın almak için ikna eder
TEDARİK ZİNCİRİ
 • Tedarik Zinciri Çalışanı Ne Yapar?
 • Hammadde ve ara ürün satın alması yapar
 • Daha yalın ve düşük maliyetli süreçler geliştirmek üzere iyileştirme yapar
 • Fabrikanın malzeme ve araç stoklarının yönetilmesine destek verir
 • Lojistik ekipmanları ve ambalajların yönetilmesini sağlar
Şehir Adı

Kurucumuz Merhum Vehbi Koç’un felsefesiyle yola çıktık, ülkemiz için önemli ilklere imza attık. Tüm bu ilkleri bir videoda topladık.